De 3e druk van Olifantenpaadjes is nu te bestellen, binnen 3 dagen in huis, zonder verzendkosten!

Prijs: € 27,50 inc. verzendkosten. Met stickers en op verzoek gesigneerd.

De betalingsprocedure is als volgt:

Maak € 27,50,- over op NL69INGB0002247238   op naam van J D van der Burg en vermeldt
u postadres voor de verzending. Na enkele dagen heeft u het boek in huis. Voor vragen klik hier!

Voor speciale tarieven voor bedrijven en instellingen die grotere aantallen willen aanschaffen, al dan niet in combinatie met een lezing over Olifantenpaadjes: Mail!

 

Yes, we ship the book Desire Lines/Olifantenpaadjes around the world!

To buy the book through Paypal select your destination here:

Don’t forget the shipping address. Signed on request.

Shipping destination:

Op 12 mei 2011 werd het boek Olifantenpaadjes gepresenteerd. De mooiste voorbeelden van burgelijke ongehoorzaamheid, uitgesleten in het Nederlandse landschap. Een serie over de spanning tussen planologische miskleunen en menselijk instinct.

Foto’s Jan-Dirk van der Burg, ontwerp Erik Kessels en een voorwoord van Maarten ‘t Hart.

Klik hier voor een Doorbladervideo!

Natuurlijk ook te koop bij de betere boekhandel, zoals Atheneum op het Spui in Amsterdam.