De  3e druk van Olifantenpaadjes is uitverkocht

Cover Olifantenpaadje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yes, we ship the book Desire Lines/Olifantenpaadjes around the world!

To buy the book through Paypal select your destination here:

Don’t forget the shipping address. Signed on request.

Shipping destination:

Op 12 mei 2011 werd het boek Olifantenpaadjes gepresenteerd. De mooiste voorbeelden van burgelijke ongehoorzaamheid, uitgesleten in het Nederlandse landschap. Een serie over de spanning tussen planologische miskleunen en menselijk instinct.

Foto’s Jan-Dirk van der Burg, ontwerp Erik Kessels en een voorwoord van Maarten ‘t Hart.

Klik hier voor een Doorbladervideo!

Natuurlijk ook te koop bij de betere boekhandel, zoals Atheneum op het Spui in Amsterdam.