In de nazomer van 2010 haalde een olifantenpad in de gemeente Leusden de krantenkolommen. Een jarenlang ingesleten olifantenpad werd niet meer gedoogd. Wethouder Thijs Rolle had vanuit de raad vragen gekregen over een verkeersonveilige situatie en besloot maatregelen te nemen. Er werd een rood-wit bord geplaatst, een gracht gegraven enĀ  een dijk opgeworpen. Het hielp niet. Rolle: ”We hebben er nog aan gedacht om rioolbuizen te plaatsen maar daar hebben we vanaf gezien. Er is nu zicht op een verharde oplossing via de provincie en daar wachten we op. In de tussentijd nemen we geen verdere maatregelen, de drang om het olifantenpaadjes te nemen is denk ik zo groot dat het vechten is tegen de bierkaai.”

 

 

 

Comments are closed.