Twee jaar geleden observeerde de Britse kunstenaar Daniel Staincliffe de gedaanteverwisseling van één olifantenpad een jaar lang.

Comments are closed.